Logo Loading

Enter your keyword

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

Zaburzenia i choroby psychiczne są dziś bardzo powszechne, a współczesny styl życia z pewnością sprzyja ich występowaniu. Depresja czy nasilone zaburzenia nerwicowe są częstymi przyczynami nieobecności w pracy, ale przede wszystkim czynnikami znacznie pogarszającymi komfort życia zarówno chorego jak i jego rodziny. Nowoczesna psychiatria dysponuje bezpiecznymi i skutecznymi środkami umożliwiającymi walkę z tymi problemami. Wcześnie postawiona diagnoza i rozpoczęte leczenie pozwala na szybki powrót do zdrowia i odzyskanie radości życia.

Jeżeli masz :

  • problem z zaśnięciem,
  • wybudzasz się w nocy,
  • towarzyszy Ci przewlekły smutek,
  • nieuzasadniony bądź nadmierny lęk,
  • nieprawidłowy apetyt,
  • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
  • nieprawidłowe postrzeganie rzeczywistości,
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • nadużywanie alkoholu lub leków

to objawy, których nie możesz lekceważyć.

W większości rozpoznanych chorób i trudności psychicznych możliwe jest uzyskanie pomocy dzięki włączeniu odpowiednich nowoczesnych leków psychiatrycznych. W niektórych schorzeniach leki stanowią podstawową formę pomocy, w innych stosuje się je łącznie z terapią.

W ramach leczenia ambulatoryjnego realizowana jest diagnostyka psychiatryczna, poradnictwo, farmakoterapia i psychoedukacja.


Lekarze przyjmujący w poradni psychiatrycznej

Lek. med. Mateusz Sołowiej

Psychiatra

Poradnia psychiatryczna w Centrum Zdrowia Puls działa na zasadach komercyjnych.

Wizytę należy umówić w rejestracji Centrum Zdrowia Puls lub przez e-rejestrację w formularzu zamieszczonym poniżej.

Al. Jana Pawła II 19
22-400 Zamość

 84 530 37 43
 84 530 37 44
 84 530 37 46

Skip to content