Logo Loading

Enter your keyword

PORADNIA RADIOLOGICZNA

Radiologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, pola magnetycznego oraz ultradźwięków Otrzymany w ten sposób obraz jest interpretowany przez lekarza specjalistę radiologa.

W Centrum Zdrowia Puls lekarze radiolodzy wykonują:

  • Badanie ultrasonograficzne (USG) – badanie obrazowe, ukazujące wielkość i kształt poszczególnych narządów. Dzięki USG lekarz może ocenić ich stan – wykryć guzy, zgrubienia, torbiele, mięśniaki, stwierdzić rozwój choroby nowotworowej.
  • Opisy zdjęć RTG – Rtg to badanie stosowane w przypadku chorób i urazów układu kostno-stawowego. Wykonuje się je za pomocą wiązki promieniowania rentgenowskiego, przechodzącego przez ciało pacjenta i błonę rentgenowską – jest ono zapisywane w postaci obrazu.

Lekarz radiolog na podstawie zdjęcia dokonuje analizy i wykonuje dokładny opis wraz ze spostrzeżeniami i diagnozą.


Lekarze przyjmujący w poradni radiologicznej

Dr n. med. Anna Budzyńska- Kończyńska

Lekarz radiolog

Lek. med. Leszek Adamczyk

Specjalista radiolog

Lek. med. Siemaszko Marta

Specjalista radiolog

W Centrum Zdrowia Puls w ramach poradni radiologicznej istnieje możliwość skorzystania z porady bezpłatnej po okazaniu skierowania od lekarza POZ oraz z porady prywatnej.
Akceptowane są skierowania z Przychodni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z którym Centrum Zdrowia Puls ma podpisaną umowę na wykonywania badań USG i RTG.

Wizytę należy umówić w rejestracji Centrum Zdrowia Puls lub przez e-rejestrację w formularzu zamieszczonym poniżej.

Al. Jana Pawła II 19
22-400 Zamość

 84 530 37 43
 84 530 37 44
 84 530 37 46

Skip to content